Page 7 - CZ_UNESCO_Zatec_MP_2020_A4
P. 7

Úvodní slovo


     Procesu přípravy na zápis na Seznam světového dědictví jsem se nejdříve jako místostarosta a posléze také jako site
     manager účastnil již od roku 2015, proto si velmi dobře uvědomuji, na jak obtížnou a odpovědnou cestu jsme se vydali.

     Odpovědné řízení statku je jedním z pilířů Úmluvy o světovém dědictví, které přispívá k zachování statku a jeho vhodné  7
     prezentaci. Management Plan je pak vhodným nástrojem pro implementaci všech opatření, která přispějí k uchování
     hodnot statku.

     Během náročného procesu přípravy nominace se  vytvořil skvělý tým pracovníků znalých problematiky světového
     dědictví, mnoho z nich bude dále spolupracovat v rámci řízení statku, jeho ochrany a prezentace včetně edukačních
     projektů.

     Věřím proto, že se nám společně podaří nejen udržet a plnit navrhované aktivity, ale také je dále rozvíjet.

     Jako site manager se zavazuji, že naše chmelařské dědictví a hmotné památky s ním spojené budu odpovědně řídit
     a prezentovat.
     Jaroslav Špička

     Místostarosta Města Žatec a site manager statku Žatec a krajina žateckého chmele
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12