Page 12 - CZ_UNESCO_Zatec_MP_2020_A4
P. 12

Obsah


             ÚVODNÍ SLOVO                                   7

             RESUMÉ / ABSTRACT                                15


       A      ZÁKLADNÍ INFORMACE                               19
       A.1 .    ZÁKLADNÍ INFORMACE O HODNOTÁCH STATKU                      19
        A.1.1   NÁVRH PROHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉ SVĚTOVÉ HODNOTY                   19
        A.1.2   VÝČET HODNOT A ATRIBUTŮ NOMINOVANÉHO STATKU                   22
       A.2     CÍLE MANAGEMENT PLANU                              26

       B      ANALYTICKÁ ČÁST MANAGEMENT PLANU                        30
       B.1 .    ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE O STATKU                 30
        B.1.1   ADMINISTRATIVNÍ PŘÍSLUŠNOST                           30
        B.1.2   GEOGRAFICKÉ SOUŘADNICE STATKU A ROZLOHA STATKU                 32

        B.1.3   HRANICE NOMINOVANÉHO STATKU                           32


       B.2     POPIS STATKU                                  38
        B.2.1   CHARAKTERISTIKA STATKU                             38
  12     B.2.2   SLOVNÍ POPIS STATKU                               38


       B.3     STAV ZACHOVÁNÍ A SOUČASNÝ STAV STATKU                      42
        B.3.1   STAV ZACHOVÁNÍ                                 42
        B.3.2   SOUČASNÝ STAV STATKU                              46


       B.4     PRÁVNÍ RÁMEC                                  50

        B.4.1   PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE K STATKU                     50
        B.4.2   DOKUMENTY ZAJIŠŤUJÍCÍ PÉČI A UCHOVÁNÍ STATKU                  51
         B.4.2.1   Územně plánovací dokumentace                        51
        B.4.2.2   Ostatní dokumenty                               52

        B.4.3    VÝKON SPRÁVY A PÉČE O STATEK                          54
        B.4.3.1   Systém správy a řízení signifikantních objektů / prvků v rámci statku    54
        B.4.3.2   Systém správy a řízení nominovaného statku                  55
        B.4.3.3   Výkon státní správy ve vztahu k památkové péči                64
        B.4.3.4   Výkon státní správy k ochraně chmele                     69
        B.4.3.5   Výkon státní správy k ochraně přírody a krajiny                70
        B.4.3.6   Výkon státní správy ve vztahu k územnímu plánování v rámci statku nárazníkové zóny  72


       B.5     SOUČASNÁ PŘIPRAVENOST NOMINOVANÉHO STATKU                    76
       B.5.1    ANALÝZA CESTOVNÍHO RUCHU                            74

        B.5.2    DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA                            81
        B.5.3   ROZVOJOVÉ PROJEKTY                               85
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17