Page 13 - CZ_UNESCO_Zatec_MP_2020_A4
P. 13

B.6     ANALÝZA FINANCOVÁNÍ                              90


     B.7     FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA STATEK                           92
     C      SWOT ANALÝZY                                  96

     C.1     SWOT – ANALÝZA VE VZTAHU K HISTORICKÉMU A KULTURNÍMU DĚDICTVÍ STATKU ŽATEC
            A KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE                           97
     C.2     SWOT – ANALÝZA VE VZTAHU K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU              100

     C.3     SWOT – ANALÝZA K MÍSTNÍM SOCIOEKONOMICKÝM PODMÍNKÁM              103
     D      NÁVRHOVÁ ČÁST MANAGEMENT PLANU                        108

     D.1     VÝCHODISKA ŘEŠENÍ                               108
     D.2     NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ K STABILIZACI A ROZVOJI STATKU               110
                                                          13
       D.2.1   OCHRANA A SPRÁVA STATKU                            110
       D.2.2   KONZERVACE A OBNOVA STATKU                          123

      D.2.3   SNÍŽENÍ RIZIK A PŘEDCHÁZENÍ POŠKOZENÍ STATKU                  142
      D.2.4   MAJETKOPRÁVNÍ OBLAST                              145
      D.2.5    PREZENTACE HODNOT STATKU                           147
      D.2.6    DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA                            155

     D.3     POSTUP A ZPŮSOB REALIZACE MANAGEMENT PLANU                   161
      D.3.1   ČASOVÝ HORIZONT                                161
       D.3.2   PERIODICKÁ KONTROLA MANAGEMENT PLANU                     161
     E      SEZNAM PODKLADŮ                                163
     F      PŘÍLOHY                                    165

     G      AUTOŘI                                     175
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18