Oddělovač

Management

Město Žatec
Obec Zálužice
Pracovní skupiny
CHMELAŘSKÉ OBJEKTY
A PAMÁTKOVÁ PÉČE
PROPAGACE A PREZENTACE EDUKACE
Steering Group a Site Manager
MĚSTSKÝ ÚŘAD ORGÁNY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE PĚSTITELÉ CHMELE MÍSTNÍ SPOLKY ZAMĚŘENÉ NA CHMELAŘSKÉ DĚDICTVÍ A OBNOVU PAMÁTEK MÍSTNÍ KULTURNÍ INSTITUCE
Členové Steering Group reprezentující instituce a/nebo vlastníky
starosta města,
starostka obce,
odbory rozvoje, financování, rozpočtu, stavební, památkové péče, vzdělávání a turismu
Krajský úřad Ústeckého kraje

Národní památkový ústav
Svaz pěstitelů chmele České republiky

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Chmelařský institut s.r.o.
Chmelobrana
Spolek Mederova domu 

Spolek přátel žatecké synagogy

Destinační agentura Dolní Poohří
Chmelařské muzeum Žatec

Regionální muzeum K. A. Polánka

Chrám Chmele a Piva

         Muzeum pivovarnictví                          Žatecka                

Zámek Stekník