Oddělovač

Výzkum a edukace

PRŮZKUM KOMÍNŮ CHMELAŘSKÝCH SKLADŮ


Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury, pro realizaci byli oslovení přední odborníci v České republice pánové Martin Vonka a Michal Horáček, který zajišťoval i archivní průzkum.

Celkem bylo prozkoumáno a zdokumentováno 31 komínů včetně dochovaných torz. Pokračující průzkum v roce 2023 se zaměří na komíny sušících hvozdů.

Díky archivním pramenům máme doloženo, že v období od 70. let 19. století do druhé poloviny 20. století se v Žatci nacházelo 6 desítek komínů nejen sirných komor, ale také sušících hvozdů. Výstupem průzkumu jsou také pasportizační karty, které kromě historických údajů a fotografické dokumentace obsahují zjištěný stavebnětechnický stav komína a návrhy opatření na jeho případné opravy.

Žatecké komíny vznikaly od konce 19. století, nejstarší dochovaný komín je z roku 1884, nejmladší je součástí areálu Chmelařství u čp. 1580 z roku 1937. Výška komínů je v průměru 30 metrů, mezi nejvyšší patří komíny čp. 753 v Kovářské ulici (36 m).

Úvodní zpráva autorů průzkumu je k dispozici pro stažení, jednotlivé pasporty jsou k dispozici vlastníkům objektů a úředníkům výkonu státní památkové péče a rozvoje města. Pro studijní účely lze pasportizační karty poskytnou, kontaktujte koordinátorku pro světové dědictví na MěÚ Žatec.

Výsledky průzkumu byly prezentovány na odborném workshopu Chmelařské dědictví v Žatci a okolní krajině, 27.10. 2022 V interaktivní mapě naleznete vrstvu komínů chmelových skladů, ve které jsou znázorněny prozkoumané objekty se základními popisy a fotografiemi.

Youtube záznam Stáhnout PDF 


CHMELOVÉ PŮDY MĚŠŤANSKÝCH DOMŮ           


Město Žatec je historicky spjato s produkcí a distribucí chmele, doklady sušení chmele v podobě volských ok dodnes utváří střešní krajinu města. Existují však i další doklady, které potvrzují, že chmel se na měšťanských půdách sušil, tomuto tématu byl věnován průzkum.

Město Žatec s finanční podporou Ministerstva kultury zadalo dvoufázový průzkum půd a krovů měšťanských domů v Žatci, který byl realizován v letech 2018 a 2020.  Úvodní zpráva a článek autora průzkumu Mgr. Michala Panáčka je k dispozici pro stažení, jednotlivé pasporty jsou k dispozici vlastníkům objektů a úředníkům výkonu státní památkové péče a rozvoje města. Pro studijní účely lze pasportizační karty poskytnou, kontaktujte koordinátorku pro světové dědictví na MěÚ Žatec.

Výsledky průzkumu byly prezentovány na odborném workshopu Chmelařské dědictví v Žatci a okolní krajině, 27.10. 2022.

V interaktivní mapě naleznete vrstvu chmelové půdy, ve které jsou znázorněny prozkoumané objekty se základními popisy a fotografiemi dokladů sušení a skladování chmele.

Youtube záznam Stáhnout PDF

VÝUKOVÝ MODUL PRO ŽÁKY 6. TŘÍD POZNEJ CHMELAŘSKÉ DĚDICTVÍ
Tematický výukový plán byl zpracován zástupci ZŠ Petra Bezruče, kteří jsou členy edukační pracovní skupiny. Výukový materiál je zpracován pro žáky 2. stupně základních škol v předmětech zeměpis, dějepis, přírodopis, občanská výchova, výtvarná výchova a pracovní činnost. Výukový plán obsahuje zpracované powerpointové prezentace, které může pedagog využít během výkladu. Následují pracovní listy pro každý předmět, které prověřují získané znalosti. Dále byly vytvořeny online hry, jež lze rovněž začlenit do výuky. Tento výukový modul tak dále doplňuje edukační projekt pro žáky 5. tříd s názvem Projektový týden, který již pět let úspěšně produkuje Chmelařské muzeum. 

Dne 12.4. od 14:00 se ve Sladovně v Žatci uskuteční workshop, na kterém bude modul představen ostatním základním školám, následně bude testován na základních školách a poté prezentován na webu.

V tuto chvíli uveřejňujeme online hru, kterou si můžete vyzkoušet zde:

Stáhnout PDF 
DESKOVÁ HRA CESTA CHMELEMěsto ve spolupráci s Petrem Bažantem připravilo vzdělávací deskovou hru s názvem Cesta chmele, hra vysvětluje proces pěstování a zpracování chmele. Zároveň jsou na herním plánu zobrazena autentická místa, která jsou součástí území nominovaného k zápisu na Seznam světového dědictví. Hru je možné zakoupit pouze při návštěvě města na infocentrech. Pravidla hry jsou připravena také v anglické a německé verzi.

VIDEO NA YOUTUBE