Žatec a krajina žateckého chmele
na cestě ke světovému dědictví

Více informací
Ikona - Šipka dolů

Nominovaný statek reprezentuje významnou lokalitu, kde se odehrává zcela unikátní příběh kontinuálního vývoje pěstování, zpracování a světového obchodu s chmelem, který je základem vaření piva po celém světě.

Tato kulturní krajina se nachází na severozápadě České republiky, v Žatecké kotlině, při středním toku řeky Ohře, je tvořena dvěma přirozeně se doplňujícími částmi, společně demonstrujícími zdejší unikátní chmelařské dědictví.

Venkovská část s názvem Žatecká chmelařská krajina obsahuje nejcennější a nejúrodnější chmelnice, kde se chmel po staletí pěstoval a šlechtil, dále historická sídla a objekty spojené zpracováním chmele ihned po sklizni.

Chmelařským centrem oblasti je pak město Žatec s unikátním souborem chmelařských skladů a sušáren, kde probíhalo další zpracování chmele zakončené jeho prodejem a vývozem do světa.

Od roku 2021 je nominace v procesu hodnocení ze strany mezinárodního ICOMOS.

Oskar Brázda - 1
Oddělovač

Interaktivní mapa

Oskar Brázda - 2
Oddělovač

Atributy

Vliv pěstování, sklízení a zpracování chmele je jasně rozpoznatelný a viditelný v následujících atributech:

Oskar Brázda - 3
Oddělovač

Management

Město Žatec
Obec Zálužice
Pracovní skupiny
CHMELAŘSKÉ OBJEKTY
A PAMÁTKOVÁ PÉČE
PROPAGACE A PREZENTACE EDUKACE
Steering Group a Site Manager
MĚSTSKÝ ÚŘAD ORGÁNY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE PĚSTITELÉ CHMELE MÍSTNÍ SPOLKY ZAMĚŘENÉ NA CHMELAŘSKÉ DĚDICTVÍ A OBNOVU PAMÁTEK MÍSTNÍ KULTURNÍ INSTITUCE
Členové Steering Group reprezentující instituce a/nebo vlastníky
starostka města,
starostka obce,
odbory rozvoje, financování, rozpočtu, stavební, památkové péče, vzdělávání a turismu
Krajský úřad Ústeckého kraje

Národní památkový ústav
Svaz pěstitelů chmele České republiky

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Chmelařský institut s.r.o.
Chmelobrana
Spolek Mederova domu 

Spolek přátel žatecké synagogy

Destinační agentura Dolní Poohří
Chmelařské muzeum Žatec

Regionální muzeum K. A. Polánka

Chrám Chmele a Piva

         Muzeum pivovarnictví                          Žatecka                

Zámek Stekník
Oskar Brázda - 4
Oddělovač

Novinky

Průzkum komínů chmelařských skladů byl zahájen

Město Žatec ve spolupráci s
Fabriky.cz realizuje v průběhu tohoto léta průzkum, který byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím programu Podpora pro památky světového dědictví.

Vytvořeno: 22. 7. 2022

Nové mapy pro místní i turisty - Obrázek

Nové mapy pro místní i turisty

V průběhu léta bude představeno několik mapových podkladů Žatce a okolní chmelařské krajiny, které jsou určeny nejen pro turisty, ale také pro místní obyvatele.

Vytvořeno: 22. 7. 2022

Komentovaná procházka chmelnicemi - Obrázek

Komentovaná procházka chmelnicemi

V srpnu roku 2021 byla v souvislosti s nominačním procesem vyhlášena krajinná památková zóna s názvem Žatecká chmelařská krajina. Národní památkový ústav spolu s městem Žatec nyní pořádají komentovanou prohlídku této jedinečné zemědělské krajiny, která se uskuteční v sobotu 4. června 2022, start bude ve 12:30 na návsi v Trnovanech.

Vytvořeno: 20. 5. 2022

Oskar Brázda - 5
Oddělovač

Online zdroje