Žatec a krajina žateckého chmele
na cestě ke světovému dědictví

Více informací
Ikona - Šipka dolů

Nominovaný statek reprezentuje významnou lokalitu, kde se odehrává zcela unikátní příběh kontinuálního vývoje pěstování, zpracování a světového obchodu s chmelem, který je základem vaření piva po celém světě.

Tato kulturní krajina se nachází na severozápadě České republiky, v Žatecké kotlině, při středním toku řeky Ohře, je tvořena dvěma přirozeně se doplňujícími částmi, společně demonstrujícími zdejší unikátní chmelařské dědictví.

Venkovská část s názvem Žatecká chmelařská krajina obsahuje nejcennější a nejúrodnější chmelnice, kde se chmel po staletí pěstoval a šlechtil, dále historická sídla a objekty spojené zpracováním chmele ihned po sklizni.

Chmelařským centrem oblasti je pak město Žatec s unikátním souborem chmelařských skladů a sušáren, kde probíhalo další zpracování chmele zakončené jeho prodejem a vývozem do světa.

Od roku 2021 je nominace v procesu hodnocení ze strany mezinárodního ICOMOS.

Oskar Brázda - 1
Oddělovač

Interaktivní mapa

Oskar Brázda - 2
Oddělovač

Atributy

Vliv pěstování, sklízení a zpracování chmele je jasně rozpoznatelný a viditelný v následujících atributech:

Oskar Brázda - 3
Oddělovač

Management

Město Žatec
Obec Zálužice
Pracovní skupiny
CHMELAŘSKÉ OBJEKTY
A PAMÁTKOVÁ PÉČE
PROPAGACE A PREZENTACE EDUKACE
Steering Group a Site Manager
MĚSTSKÝ ÚŘAD ORGÁNY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE PĚSTITELÉ CHMELE MÍSTNÍ SPOLKY ZAMĚŘENÉ NA CHMELAŘSKÉ DĚDICTVÍ A OBNOVU PAMÁTEK MÍSTNÍ KULTURNÍ INSTITUCE
Členové Steering Group reprezentující instituce a/nebo vlastníky
starostka města,
starostka obce,
odbory rozvoje, financování, rozpočtu, stavební, památkové péče, vzdělávání a turismu
Krajský úřad Ústeckého kraje

Národní památkový ústav
Svaz pěstitelů chmele České republiky

CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec

Chmelařský institut s.r.o.
Chmelobrana
Spolek Mederova domu 

Spolek přátel žatecké synagogy

Destinační agentura Dolní Poohří
Chmelařské muzeum Žatec

Regionální muzeum K. A. Polánka

Chrám Chmele a PiVA

         Muzeum pivovarnictví                          Žatecka                

Zámek Stekník
Oskar Brázda - 4
Oddělovač

Novinky

Začíná sezóna sklizně chmele - Obrázek

Začíná sezóna sklizně chmele

Jak se česal chmel před sto lety?
Jaké byly pracovní podmínky česačů chmele, kolik si za sklizeň vydělali a kdo vlastně byli sezónní dělníci, kteří v tisících přijížděli koncem srpna na Žatecko?
To vše vám přiblíží reportáž Egona Ervina Kische, kterou si můžete přečíst v tomto článku ....

Vytvořeno: 23. 8. 2021

Pravidelné články o nominaci v Žateckém zpravodaji - Obrázek

Pravidelné články o nominaci v Žateckém zpravodaji

V Žateckém zpravodaji naleznete v nově založené rubrice s názvem Žatec a krajina žateckého chmele každý měsíc článek o nominačním procesu a snahách o zápis  chmelařského dědictví a památek s ním spojených na Seznam světového dědictví.

Vytvořeno: 1. 7. 2021

Podcast o nominaci Žatce a krajiny žateckého chmele - Obrázek

Podcast o nominaci Žatce a krajiny žateckého chmele

Od 1. července 2021 pro vás připravujeme podcasty o různých tématech spojených s kandidaturou na Seznam světového dědictví a historií chmelařského regionu. Slovem vás provází site manager nominovaného statku Jaroslav Špička a koordinátorka pro světové dědictví Olga Bukovičová.

Nové podcasty naleznete každý měsíc na platformách Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasty pod názvem Žatec a krajina žateckého chmele.

Vytvořeno: 1. 7. 2021

Oskar Brázda - 5
Oddělovač

Online zdroje