Oddělovač

Atributy

Vliv pěstování, sklízení a zpracování chmele je jasně rozpoznatelný a viditelný v následujících atributech: