Page 6 - CZ_UNESCO_Zatec_2021_Nominace
P. 6

Obsah

            Analytický souhrn                                  10       1.    Identifikace statku                                 18

       1.a    SMLUVNÍ STÁT                                     20
       1.b    STÁT, OKRES NEBO REGION                               20
       1.c    NÁZEV STATKU                                     20
       1.d    ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE S PŘESNOSTÍ NA VTEŘINU                      21

       1.e    MAPY ZNÁZORŇUJÍCÍ HRANICE NOMINOVANÉHO STATKU A JEHO NÁRAZNÍKOVÉ ZÓNY         21
       1.f    ROZSAH NOMINOVANÉHO STATKU (ha) A NÁRAZNÍKOVÉ ZÓNY (ha)                14


       2.    Popis                                        64

       2.a    POPIS STATKU                                     66
        2.a1  PŘEDSTAVENÍ STATKU                                  66
        2.a2  ŽATECKÁ CHMELAŘSKÁ KRAJINA (KOMPONENTA 01)                      82
        2.a3  ŽATEC (KOMPONENTA 02)                                90

       2.b    HISTORIE A VÝVOJ                                   96
   6
        2.b1  POČÁTKY PĚSTOVÁNÍ A OBCHODOVÁNÍ CHMELEM                       96
        2.b2  CHMELAŘSTVÍ V 15. - 18. STOLETÍ                            98
        2.b3  ROZVOJ CHMELAŘSTVÍ V 19. STOLETÍ                           104
        2.b4  PRVNÍ POLOVINA 20. STOLETÍ A VÁLEČNÁ OBDOBÍ                     125
        2.b5  CHMELAŘSTVÍ PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE A VE 2. POLOVINĚ 20. STOLETÍ            135
        2.b6  PROMĚNA VELIKOSTI A PODOBY CHMELNIC V KONTEXTU HLAVNÍCH SPOLEČENSKÝCH ZMĚN      148


       3.    Odůvodnění zápisu                                  152

       3.1    ODŮVODNĚNÍ ZÁPISU                                  154
        3.1.a  STRUČNÁ SYNTÉZA                                   154
        3.1.b  KRITÉRIA ZÁPISU                                   156
        3.1.c  PROHLÁŠENÍ INTEGRITY                                 158
        3.1.d  PROHLÁŠENÍ AUTENTICITY                                159
        3.1.e  POŽADOVANÁ OCHRANNÁ A SPRÁVNÍ OPATŘENÍ                        160

       3.2    SROVNÁVACÍ ANALÝZA                                  164
        3.2.a  CHMELAŘSKÉ OBLASTI V ČESKÉ REPUBLICE A ZAHRANIČÍ                   171
        3.2.b  KULTURNÍ KRAJINY SPOJENÉ S PĚSTOVÁNÍM KONZUMNÍCH PLODIN ZAPSANÝCH NA SEZNAMU
            SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ (WHL) A KRAJIN FIGURUJÍCÍCH NA INDIKATIVNÍCH SEZNAMECH (TL)    188
        3.2.c  CELKOVÉ SHRNUTÍ KOMPARACE                              210

       3.3    NÁVRH PROHLÁŠENÍ VÝJIMEČNÉ SVĚTOVÉ HODNOTY                      212
        3.3.a  STRUČNÁ SYNTÉZA                                   212
        3.3.b  ZDŮVODNĚNÍ KRITÉRIÍ                                 212
        3.3.c  PROHLÁŠENÍ INTEGRITY                                 213
        3.3.d  PROHLÁŠENÍ AUTENTICITY                                214
        3.3.e  POŽADOVANÁ OCHRANNÁ A SPRÁVNÍ OPATŘENÍ                        214
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11