Page 8 - CZ_UNESCO_Zatec_2021_Nominace
P. 8

6.   Monitoring                                      300

       6.a   KLÍČOVÉ UKAZATELE PRO POSUZOVÁNÍ STAVU ZACHOVÁNÍ                   302
       6.b   ADMINISTRATIVNÍ OPATŘENÍ PRO MONITORING STATKU                    304
       6.c   VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH ZPRÁV                              306


       7.   Dokumentace                                      308

       7.a   FOTOGRAFIE, AUTORIZAČNÍ TABULKA A DALŠÍ AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁLY            310

       7.b   TEXTY TÝKAJÍCÍ SE KLASIFIKACE OCHRANY, VYHOTOVENÉ PLÁNY SPRÁVY STATKU
           NEBO ZDOKUMENTOVANÝCH SYSTÉMŮ SPRÁVY A VÝŇATKY DALŠÍCH PLÁNŮ, KTERÉ SE STATKU TÝKAJÍ  323
        7.b1  SOUHRN OCHRANNÝCH OPATŘENÍ                              323
        7.b2  DOPLŇKOVÉ MAPY DOKLÁDAJÍCÍ TEXT OCHRANNÝCH OPATŘENÍ A DALŠÍ PŘEDPISY,
           ADMINISTRATIVNÍ ZÁVAZKY A HODNOTOVÉ ATRIBUTY NOMINOVANÉHO STATKU           346
       7.c   FORMA A DATUM NEJNOVĚJŠÍCH ZÁZNAMŮ ČI INVENTARIZACE MAJETKU              355
        7.c1  DOPLŇKOVÉ VÝSTUPY PROJEKTU NAKI DG16P02B021 DOKUMENTACE HISTORICKÝCH STAVEB
           SLOUŽÍCÍCH PRO ZPRACOVÁNÍ CHMELE (2017-2020) - KOMPONENTA 01              355
        7.c2  VYBRANÉ KROVY MĚSTSKÝCH DOMŮ V ŽATCI - KOMPONENTA 02                 357
        7.c3  DETAILNÍ POPIS CHMELAŘSKÝCH OBJEKTŮ                         360

       7.d   ADRESÁŘ MÍST, KDE SE UCHOVÁVÁ INVENTÁŘ, ZÁZNAMY A ARCHIVY               382

       7.e   LITERATURA                                      384


   8    8.   Kontaktní údaje odpovědných orgánů                          392

       8.a   OFICIÁLNÍ INSTITUCE/AGENTURY                             394
       8.b   MÍSTNÍ OFICIÁLNÍ INSTITUCE/AGENTURY                          397
       8.c   OSTATNÍ MÍSTNÍ INSTITUCE                               398
       8.d   OFICIÁLNÍ INTERNETOVÁ ADRESA                             399


       9.   Podpis jménem smluvního státu                            400

           Přílohy
           MANAGEMENT PLAN
           USB (NOMINAČNÍ DOKUMENTACE, MANAGEMENT PLAN A FOTOGRAFIE)
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13