Page 7 - CZ_UNESCO_Zatec_2021_Nominace
P. 7

4.    Stav zachování a faktory působící na statek                     216

     4.a   SOUČASNÝ STAV ZACHOVÁNÍ                               218
     4.b   FAKTORY PŮSOBÍ NA STATEK                              230

      4.b (i)  TLAKY VYVOLANÉ ROZVOJEM                             230
      4.b (ii)  TLAKY DANÉ PROSTŘEDÍM                              233
      4.b (iii)  PŘÍRODNÍ KATASTROFY A PŘIPRAVENOST NA RIZIKA                  234
      4.b (iv)  ODPOVĚDNÁ NÁVŠTĚVNOST STATKU                           236
      4.b (v)  POČET OBYVATEL V ÚZEMÍ STATKU A NÁRAZNÍKOVÉ ZÓNĚ                 237


     5.    Ochrana a správa statku                               238

     5.a   VLASTNICKÁ STRUKTURA                                240
     5.b   KATEGORIE OCHRANY                                  241
      5.b1  ŽATECKÁ CHMELAŘSKÁ KRAJINA                              241
      5.b2  ŽATEC                                        241
      5.b3  NÁRAZNÍKOVÁ ZÓNA                                   241
      5.b4  PRÁVNÍ DOKUMENTY                                   242

     5.c   PROVÁDĚCÍ NÁSTROJE K OPATŘENÍM NA OCHRANU                      244

     5.d   STÁVAJÍCÍ PLÁNY TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVY MĚSTA A REGIONU,
          V NĚMŽ SE NAVRŽENÝ STATEK NACHÁZÍ                          251
     5.e   PLÁN SPRÁVY STATKU NEBO ZDOKUMENTOVANÝ SYSTÉM SPRÁVY S VÝKLADEM CÍLŮ SPRÁVY
          PRO STATEK NAVRŽENÝ NA ZÁPIS DO SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ                  258
                                                          7
     5.f   ZDROJE A ÚROVNĚ FINANCOVÁNÍ                             266
      5.f1  DISPONIBILNÍ ZDROJE VLASTNÍ                             266
      5.f2  REGIONÁLNÍ ZDROJE                                  267
      5.f3  NÁRODNÍ FINANČNÍ ZDROJE VZTAHUJÍCÍ SE KE STATKU                   269
      5.f4  ZDROJE Z EU                                     272
      5.f5  FINANČNÍ ZDROJE Z NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ                      272


     5.g   ZDROJE SPECIALIZOVANÝCH ODBORNOSTÍ A ŠKOLENÍ V ODBORNOSTECH PAMÁTKOVÉ PÉČE A SPRÁVY  274
     5.h   ZAŘÍZENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A JEJICH STATISTIKA                     276
      5.h1  TURISTICKÉ CÍLE A SLUŽBY A SPECIFICKÁ ZAŘÍZENÍ
          A ATRAKTIVITY SPOJENÉ S CHMELAŘSKOU TRADICÍ                     276
      5.h2  TRADIČNÍ CHMELAŘSKÉ AKCE                               283
      5.h3  TURISTICKÉ SLUŽBY A INFORMAČNÍ SYSTÉM STATKU                     284
      5.h4  STATISTIKY NÁVŠTĚVNÍKŮ                                285
      5.h5  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST STATKU                             286
      5.h6  UBYTOVÁNÍ A RESTAURACE V RÁMCI STATKU                        286
      5.h7  KONFERENČNÍ ZAŘÍZENÍ V RÁMCI STATKU                         289
      5.h8  SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V RÁMCI STATKU                        289

     5.i   POLITIKA A PROGRAMY TÝKAJÍCÍ SE PREZENTACE A PROPAGACE STATKU            290
      5.i1  STRATEGIE A PROGRAMY TÝKAJÍCÍ SE PREZENTACE STATKU
          NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI                                290
      5.i2  STRATEGIE A PROGRAMY TÝKAJÍCÍ SE PREZENTACE STATKU
          NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI                                 291
      5.i3  STRATEGIE A PROGRAMY TÝKAJÍCÍ SE PREZENTACE STATKU
          NA MÍSTNÍ ÚROVNI                                   291
      5.I4  DALŠÍ PROSTŘEDKY PROPAGACE                              292

     5.j   STUPEŇ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ (V OBORU PROFESNÍM, TECHNICKÉM, V ÚDRŽBĚ)       297
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12