Oddělovač

Architektonické a technické hodnoty

Atribut - Architektonické a technické hodnoty

Vlastnosti chmele ovlivnily zásadním způsobem konstrukce a vnější vzhled staveb, v nichž byl a je zpracováván, protože je lehký, ale skladování je náročné na plochu. Zároveň bylo vždy důležité zajistit dobré větrání pro sušení a/nebo kvalitní možnost přistínění prostor, kde byl skladován, aby neztrácel barvu.

Nominované území obsahuje mnoho jedinečných objektů reprezentujících stavební chmelařské dědictví: sklady, sirné komíny, sušárny a řadu dalších významných staveb s vynikající architekturou. Nachází se zde objekty měšťanských domů, stavby spojené se zpracováním chmele a stavby odrážející socio-ekonomický efekt chmelařského podnikání, jimiž jsou vily chmelařských podnikatelů a stavby navazující infrastruktury (banky, pošty, nádraží, školy divadla, kina).

Historická čtyřkomorová sušárna chmele ve vesnici Trnovany, č.p. 9., v popředí potok Blšanka.
Socha Sv. Vavřince, patrona chmelařů, na bráně vjezdu do usedlosti č.p.10 ve Stekníku.
Pražské předměstí, bývalý sklad chmele se sirnou komorou pro síření chmele a rezidenční vilou společnosti A. Meindl and G. Epstein. Charakteristický příklad kombinace obytné vily a objektu pro zpracování chmele jedné podnikatelské rodiny, č. p. 753 a 1257 Kovářská ulice.
Dům č.p. 7 v ulici Obránců Míru v Žatci. Tzv. volská oka na střeše odvětrávala vodní páry vzniklé při sušení chmele na lískách v podkroví.
Patro typické komorové sušárny chmele na Žatecku. Na hromadách odpočívá usušený chmel, který bude následně v nižším patře lisován do hranolů a odeslán ke zpracování do skladů a balíren v Žatci.
Historická sušárna chmele v obci Trnovany. Původní majitelé Franz a Mina Hassmann z roku 1908.