Oddělovač

Specifické atributy

Atribut - Specifické atributy

Obchodní značka "Žatecký chmel", byla rozpoznána nejen v Evropě je výsledkem dlouhé tradice pěstování chmele, které se vyvinulo ve vědecké šlechtění s globálním dopadem. Město Žatec si stále udržuje post chmelařského centra i prostřednictvím vědeckých a pěstitelských institucí zde sídlících. Dodnes je zde udržována kontinuita jedinečných tradic souvisejících s plodinou chmele, souvisejících s jednotlivými sezónními etapami pěstování a zpracování chmele a specifickými zvyky a oslavami, které se k tomuto procesu váží.

Nominovaný statek demonstruje svou důležitou obchodní roli globálního leadera světového trhu s chmelem na základě interakcí mezi různými sociálními skupinami, komunitami a kulturami, které v minulosti generovaly jeho bohatství a reputaci.

Město Žatec je dosud centrem vědeckých a pěstitelských institucí.

Sezónní práce na chmelnicích.

Stále živoucí chmelařské tradice.

Ukázky pěstování chmele na chmelničkách ve městě.

Edukační aktivity Chmelařského muzea.