Oddělovač

Chmelnice, sušárny, sklady a balírny jako specifický projev chmelařského dědictví

Chmelnice, sušárny, sklady a balírny jako specifický projev chmelařského dědictví

Kulturní krajina obsahuje mimořádně dochované specifické konstrukce, budovy, prvky a technologické soubory úzce spojené s pěstováním, zpracováním a obchodem s chmelem, které v takto jedinečné kombinaci venkovského a městského prostředí nejsou zachovány nikde na světě.