Oddělovač

Komíny chmelařských skladů v Žatci a oslavy státního svátku

Komíny chmelařských skladů v Žatci a oslavy státního svátku - Obrázek

Komíny chmelařských skladů, které převážně sloužily k odvodu sirných zplodin vzniklých při konzervaci chmele, se v Žatci dochovaly v nebývale početném souboru.

Jejich množství v minulosti ovlivnilo dokonce samotný proces síření chmele, v době největšího chmelařského rozkvětu se muselo sířit podle čísel popisných, kdy se střídaly sudé a liché dny, aby se ve městě mohlo vůbec dýchat.

Panorama tzv. lesu komínů je neodmyslitelně spjato s vizuálním obrazem města a je také jedním z důvodů proč Žatec usiluje o zápis na Seznam světového dědictví.

Město Žatec chce toto jedinečné dědictví zachovat a proto jako první krok zvolilo odborné prozkoumání všech komínů, které bude hrazeno z dotace v příštím roce. Výsledky průzkumu pomohou vlastníkům vyhodnotit stav zachování a statické podmínky objektů. Na průzkumu se budou podílet odborníci z ČVUT, kteří se továrními komíny přímo zabývají.

A právě díky spolupráci s těmito odborníky a zástupci Svazu českých komínářů se podařilo oblíbenou akci v Žatci obnovit. Doprovodný program proběhl v Chrámu Chmele a Piva, kde byla prezentována panelová výstava o nominaci Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam UNESCO.