Oddělovač

Výstava o nominaci v Regionálním muzeu v Žatci

Výstava o nominaci v Regionálním muzeu v Žatci - Obrázek

Výstava se skládá z výstavních panelů, na kterých jsou představeny typické znaky chmelařské krajiny a pozoruhodné prvky, díky nimž je Žatecko nominováno k zápisu. Nechybí přehledná mapa nominovaného území, která mj. prezentuje turistické cíle, při jejichž návštěvě se zájemci mohou seznámit s chmelařskou tradicí.

Fotografie, mapové podklady a texty výstavy vychází z původní nominační dokumentace, jejíž originál je rovněž vystaven. Součástí jsou také fotografie z procesu hodnocení či publikace a vědecké práce, které vznikaly v průběhu celého procesu. Výstava je česko-anglická, a tak může být přínosem pro návštěvníky ovládající angličtinu, kteří mohou obohatit svou slovní zásobu o specifickou terminologií nejen z oblasti světového dědictví, ale i chmelařství.

Návštěvníkům výstavy bude umožněna také prohlídka stálé expozice Kabinet chmelových známek, která čítá více než 1800 exemplářů a tím je největší v celé Evropě. V deseti vitrínách je zdokumentován vývoj chmelové známky od nejstarších svépomocí zhotovených známek z konce devatenáctého století přes odborně vyrobené chmelové známky největšího rozmachu chmelařství v první polovině dvacátého století až po plastové a papírové známky z poválečné doby kolektivního hospodaření.

Kromě obou výstav mohou zájemci o chmelařskou tematiku najít v muzejní knihovně i rozsáhlý výběr historické chmelařské literatury. Depozitář pak skrývá řadu sbírkových předmětů dokládající chmelařskou historii regionu - fotografie, plakáty i obrazy nebo soubor chmelařského náčiní.