Oddělovač

Komentovaná procházka chmelnicemi

Komentovaná procházka chmelnicemi - Obrázek

Historická kulturní krajina kolem vesnic Stekník a Trnovany je územím, jehož dnešní podoba byla od středověku až do současnosti formována pěstováním a zpracováním chmele. Území disponuje všemi důležitými znaky typickými pro chmelařskou krajinu. Jedná se jak o přítomnost vodních toků (soutok potoka Blšanky a řeky Ohře a dalších lokálních toků), přírodních bariér chránících jej proti proudění vzduchu od severu a severozápadu, jejichž efekt je posílen existencí prudkého terénního rozdílu vzniklého využitím místního ložiska opuky jako stavebního kamene pro zdejší zástavbu. To vše je podstatné pro fungování unikátního ekosystému vhodného pro pěstování této plodiny.

Chmelařství je v této krajině zásadním faktorem, organizujícím a formujícím celé území a dávající krajině její specifický ráz. Nejviditelnějším a ikonickým znakem této krajiny jsou chmelnice, vizuálně a funkčně propojené s vesnicemi Stekník a Trnovany, které kromě zemědělských usedlostí místního obyvatelstva poskytovaly prostorové a technické zázemí pro zcela specifické činnosti, jakými bylo zpracování, skladování a následovné obchodování s chmelem.

Výjimečnost a kompaktnost tohoto území byly důvodem k památkové ochraně formou chráněné zóny, zároveň je tato krajina jednou ze dvou komponent nominovaných k zápisu na Seznam světového dědictví.

Pojďte se společně s námi projít chmelnicemi a seznamte se nejen s chmelařskou krajinou, ale také s historií pěstování chmele a nominačním procesem.

Sraz je v sobotu 4. června ve 12:30 na návsi v Trnovanech, ze Žatce jede autobus ve 12:12.