Oddělovač

Průzkum komínů chmelařských skladů byl zahájen

Město Žatec dlouhodobě podporuje aktivity, které prohlubují vědecké poznání staveb spojených se zpracováním chmele na jeho území. Tovární komíny jsou nedílnou součástí tohoto souboru, neodmyslitelně dotvářejí kolorit města a uplatňují se v jeho vizuálním obraze. Žatecké komíny jsou navíc unikátní nejen počtem dochovaných komínů, ale také funkční typologií, neboť sloužily především k odvádění zplodin ze sirných komor.

Komínům chmelařských staveb v Žatci se doposud nikdo systematicky nevěnoval. Město proto na doporučení Rady města Žatce iniciovalo projekt, který prozkoumá a vyhodnotí jedinečnost takto početného souboru v jednom místě. Průzkum se nakonec týká právě i funkční technologie pod komíny a měl by přinést odpověď na otázku, jakému účelu jednotlivé stavby primárně sloužily. Pasportizace komínů bude obsahovat výsledky terénního průzkumu, informace z historického výzkumu, posouzení technického stavu a doporučení k možnostem dalšího využití či netradiční prezentace.

Výsledky poslouží jako zdroj informací pro vlastníky komínů, orgánům státní památkové péče a podobně. Samozřejmě je ale využije i samotné město, a to včetně oblasti péče o statek nominovaný na zápis na Seznam světového dědictví.

Terénní a historický výzkum a tvorba vlastních pasportů budou realizovány v průběhu tohoto roku. Vlastníci skladů s komíny jsou průběžně kontaktováni s žádostí o spolupráci a zpřístupnění objektu, doba průzkumu jednoho komínu je přibližně dvě hodiny. Průzkum realizují specialisté na tovární komíny a jejich stavebně-historické a stavebně-technické průzkumy Ing. Martin Vonka, Ph.D. a Mgr. Michal Horáček.

Město výsledky průzkumu využije jako výstupní zdroj informací pro tvorbu návrhů památkové ochrany těchto objektů. Dále poslouží jako podklad pro jednání s vlastníky nemovitostí či návod, jakým způsobem lze komínům vtisknout v rámci městského prostoru nové funkce či je nově využít například formou uměleckých performancí a podobně. Díky tomu pak budou komíny nejen němými symboly průmyslového věku, ale i živou součástí městského prostoru a jeho architektury. Výstupy projektu ale poslouží například jako materiál pro poznání svébytné kulturní historie města a pro tvorbu podkladů pro podporu turistického ruchu či propagaci chmelařského dědictví Žatce.

Majitelům se díky průzkumu dostanou do rukou aktuální informace o technickém stavu a možnostech opravy. Zároveň se díky němu ale dozví více i o historii či hodnotách komína a funkční technologie pod ním. Může posloužit i pří výběru zhotovitele na opravu komína. Pasport komína by pak do budoucna měl zároveň sloužit i jako validní podklad při případné rekonstrukci objektu či při možném získání dotace na jeho opravu. 

Předběžné výsledky průzkumu budou představeny během workshopu, který se uskuteční ve dnech 27.-28.10.2022.