Oddělovač

Workshop chmelařské stavební dědictví v Žatci a okolní krajině

Cílem workshopu je představit městem organizované aktivity, které napomáhají vlastníkům chmelařských objektů v poznání a ochraně specifických staveb v Žatci a okolí.
Řešitelé vědeckých projektů, z nichž některé byly podpořeny dotací Ministerstva kultury ČR, představí výsledky průzkumů venkovských sušáren, půdních prostor měšťanských domů, chmelařských skladů a komínů sirných komor. Přednášky završí představení návrhů studentů ČVUT k  možnému využití těchto objektů.

Součástí programu jsou také komentované prohlídky Pražského předměstí a vybraných chmelových objektů.
Více viz přiložený program.