Oddělovač

Interaktivní mapová aplikace Žatec a krajina žateckého chmele!

Interaktivní mapová aplikace Žatec a krajina žateckého chmele! - Obrázek
Prozkoumejte nový mapový projekt. který byl v tomto roce zpracován za využití dotace MK ČR Program podpory pro památky světového dědictví.

Mapa zobrazuje nejen území města, ale také území krajinné památkové zóny s názvem Žatecká chmelařská krajina. Obě tyto komponenty jsou součástí nominovaného území.

Díky interaktivním tlačítkům ve formě chmelové hlávky můžete na mapě zapínat a vypínat jednotlivé vrstvy s názvy: Poznej chmelařské dědictví, Zažij chmelařské dědictví, Poslechni si chmelařské dědictví, a Ochrana chmelařského dědictví.

Pod odkazem Poznej chmelařské dědictví jsou zobrazeny nejen hlavní objekty, na jejichž hodnotách je založena nominace včetně jejich popisů, zobrazuje dále chmelařské sklady, sušárny, chmelové půdy, vily chmelařských podnikatelů a také všechny komíny nebo jejich dochovaná torza. Vrstva komíny bude ještě rozpracována do podrobnějších karet jednotlivých komínů s fotkou a stručnými informacemi.

Vrstva Zažij chmelařské dědictví zobrazí všechna muzea a expozice, významná vyhlídková místa, ale také možnosti ubytování a občerstvení. Po kliknutí na daný objekt vyskočí karta s odkazem na web daného zařízení.

Pod oddílem Poslechni si chmelařské dědictví je představeno deset významných míst/sídel partnerů projektu nominace, kteří v předchozích letech projekt podporovali.

Po dohodě se spolkem A dál? , kterému tímto děkujeme za spolupráci, byla do mapy zaimplementována audiotrasa Mezi žateckými komíny, vytvořená spolkem v tomto roce.

Při zapnutí vrstvy Ochrana chmelařského dědictví budou zobrazeny plochy Městské památkové rezervace Žatec, Městské památkové zóny Žatec včetně jejich ochranných pásem a na Steknicku nově vyhlášená krajinná památková zóna. Zapnutím bodu kulturní památky se zobrazí všechny prohlášené objekty, kliknutím na ně se dostanete na portál NPÚ Památkový katalog a kartu daného objektu.

Mapa je v české, anglické a německé mutaci.

Mapa je součástí webu na https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/ pod odkazem Interaktivní mapa.

Má rovněž vlastní doménu: https://www.mapazatec.cz/