Oddělovač

Edukační projekty o Žatci a chmelu v roce 2023

Edukační projekty o Žatci a chmelu v roce 2023 - Obrázek

Jednou z letošních novinek je desková hra s názvem "Cesta chmele". Tato hra hravou formou seznámí hráče s procesem pěstování a zpracování chmele. Na herním plánu jsou zobrazena autentická místa, která jsou součástí území nominovaného k zápisu na Seznam světového dědictví. Hru je možné zakoupit pouze při návštěvě města na infocentrech. Pravidla hry jsou k dispozici také v anglické a německé verzi.

V dubnu byl na workshopu představen edukační modul pro žáky druhého stupně základních škol, který pokrývá témata šesti školních předmětů. ZŠ Petra Bezruče vytvořila také interaktivní online hry, které zábavnou formou prověřují získané znalosti.

Projekt "Tajemná cesta za zeleným pokladem" byl úspěšně vyzkoušen dětmi z Mateřské školy Otakara Březiny v květnu. Tento projekt je zaměřen především na rozvoj smyslového vnímání chmele.

Ve spolupráci s Chmelařským muzeem a ZŠ Komenského alej byla připravena výjezdní exkurze pro žáky 7. ročníků. Cílem bylo poznat kulturní krajinu v okolí Stekníku, proces pěstování chmele a tématu světového dědictví prostřednictvím výstavy, která je v současnosti prezentována na zámku Stekník.

Edukace se neomezuje pouze na školáky, ale také zahrnuje učitele, kteří mají klíčovou roli při zprostředkovávání informací. V rámci v pořadí již druhé komentované procházky, kterou vedla Mgr. Lucie Radová z NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, měli učitelé měli možnost seznámit s Žateckou chmelařskou krajinou, navštívit sušárnu chmele v Trnovanech a terasovité zahrady na zámku Stekník.

Příští školní rok bude spolupráce pokračovat a žáci a studenti budou zapojení do dalších projektů spojených s chmelařskou historií města a krajiny.