Oddělovač

Zasedání Výboru pro světové dědictví proběhne v září!

Zasedání Výboru pro světové dědictví proběhne v září! - Obrázek

Výbor bude vybírat z celkem 50 památek z celého světa, 34 z nich je kulturní povahy, 9 přírodní, 2 památky jsou smíšené a 6 památek významně mění své hranice. Zasedání je rozšířené, protože se v roce 2022 neuskutečnilo, rozhoduje se tedy o dvojnásobném počtu památek, mezi kterými nalezneme například Kulturní krajinu čajovníkových lesů Jingmail Mountain v Pu ´er v Číně, Kulturní krajinu Gedeo v Etiopii, Prstencové pevnosti z doby Vikingů v Dánsku nebo území mezi řekami Yukon a Klondike v Kanadě, které připomíná osídlení z dob Zlaté horečky na konci 19. století.

Žatec a krajina žateckého chmele vypráví příběh chmele, ústřední aromatické složky při výrobě piva. Památka se skládá se ze dvou částí, které společně ilustrují celý cyklus pěstování, zpracování a obchodování s nejznámější odrůdou chmele na světě.

Žateckou chmelařskou krajinu tvoří venkovské chmelnice a malé vesnice Stekník a Trnovany. Druhou částí kulturní krajiny je město Žatec složené z historického městského centra spolu s jeho průmyslovou čtvrtí z 19. století. Obě části území jsou si geograficky blízké, propojené řekou Ohře.

Přípravě nominace předcházel dlouhý a trnitý proces, původní záměr s názvem Žatec – město chmele, který byl na národní tzv. indikativní seznam zapsán již v roce 2007 a který byl hodnocen v roce 2017, doporučil Výbor přepracovat tak, aby dostatečně prohloubil výzkum tématu pěstování a zpracování chmele, jakož i rozšířil oblasti a území, které by obsahovaly stále produkční krajinu. Město tedy podle doporučení podstoupilo v roce 2019 poradní proces ICOMOS a nominaci přepracovalo. Za podpory a ve spolupráci se zástupci Svazu pěstitelů chmele ČR, CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec a Chmelařského institutu s.r.o. byla nominace rozšířena o pěstitelský aspekt a Žateckou chmelařskou krajinu v okolí Stekníku, kterou obhospodařuje Účelové hospodářství Chmelařského institutu.

Na Seznamu světového dědictví jsou již zapsány desítky kulturních zemědělských krajin, ať již jde o krajiny viniční, krajiny tvořené olivovníky nebo čajovníky, rýžové terasy nebo tabákové či kávové plantáže, chmelová krajina s chmelařským městským zázemím na seznamu dosud nefiguruje.

Sledujte v přímém přenosu, zda česká sedmnáctá nominace bude úspěšná.