Oddělovač

Žatec a krajina žateckého chmele usiluje o zápis na Seznam světového dědictví

Žatec a krajina žateckého chmele usiluje o zápis na Seznam světového dědictví - Obrázek
Podpis nominační dokumentace ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem dne 18. 1. 2021.

Nominace představuje zcela jedinečnou kulturní krajinu, která je složena ze dvou vzájemně se doplňujících a geograficky blízkých komponent, které dokládají vliv pěstování, zpracování a obchodu chmelem na venkovské a městské prostředí. Žatecká chmelařská krajina obsahuje nejcennější a nejúrodnější chmelnice, na kterých je po staletí pěstován a šlechtěn celosvětově uznávaný žatecký chmel, tato chmelařské krajina obsahuje vesnice s objekty spojenými se zpracováním sklizeného chmele. Krajinnou venkovskou komponentu doplňuje území historického jádra města Žatec a jeho Pražského předměstí, které jsou unikátní množstvím dochovaných technických památek, především z 19. století, sloužících ke zpracování a skladování chmele.

Nominace navazuje na projekt Žatec, město chmele, který v roce 2018 doporučil Výbor pro světové dědictví rozšířit právě o příklad krajiny s chmelnicemi. Nové pojetí nominace bylo od té doby na národní úrovni rozpracováno a konzultováno i se zahraničními experty z poradní organizace Výboru (ICOMOS). Aktuálně dokončená nominační dokumentace byla vypracována týmem odborníků a představitelů Města Žatec, Městského úřadu Žatec, Obce Zálužice a Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, vlastníků nejdůležitějších chmelařských památek včetně společnosti CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, Chmelařského institutu a dalších. Příprava nominace je podpořena i Memorandem o spolupráci, které bylo podepsáno mnoha partnery, v neposlední řadě na úrovni Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství i Ministerstva pro místní rozvoj.

Nominační dokumentaci doplňuje Plán správy (Management plán) budoucího statku světového dědictví, který byl vypracován za účelem péče, ochrany a prezentace hodnot chmelařského kulturního dědictví a rozvoje chmelařské tradice s cílem zachovat toto bohatství pro budoucí generace.

Nominace podepsaná jménem státu bude předložena Centru světového dědictví v Paříži diplomatickou cestou do konečného termínu 1. února 2021. Tím bude zahájen komplexní hodnotící proces, jehož výsledek bude znám s největší pravděpodobností v létě roku 2022.

Žatec a krajina žateckého chmele reprezentuje významnou lokalitu, kde se odehrává zcela unikátní příběh kontinuálního vývoje pěstování a zpracování chmele. Toto území podává výmluvné svědectví o pokračující více než 700 let historicky doložené trvající tradici produkce nejjemnějšího aromatického žateckého chmele, plodiny, jež je neodmyslitelnou součástí naší historie, a v případě žateckého chmele i jedním z celosvětově nejuznávanějších druhů „koření piva“. Je nám ctí představit mezinárodní veřejnosti jedinečné a jinde v takto komplexní podobě nezachovalé chmelařské kulturní dědictví, na které můžeme být právem hrdi. Prezentace zcela specifické kulturní krajiny je zároveň dalším příkladem moderní celostní památkové péče rozvíjené v našem resortu, jež podporuje ochranu člověkem kultivované a udržitelně využívané kulturní krajiny. Pokud bude nominace Žatec a krajina žateckého chmele úspěšná, obohatí Seznam světového dědictví podobně jako historická krajina Krušnohoří s dědictvím hornické činnosti nebo polabská krajina v okolí Kladrub nad Labem, po staletí kultivovaná pro chov ušlechtilých koní.“ uvedl při podpisu ministr Lubomír Zaorálek.

Dokumentaci za zpracovatelský tým předložili starostka Města Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová
a site manager a zároveň místostarosta pan Jaroslav Špička, který uvedl: „Chtěl bych tímto velmi poděkovat všem, kteří se v průběhu posledních let podíleli na novém zpracování rozšířené nominace chmelařské krajiny, chmelařského dědictví a chmelařských památek. Náš region je neodmyslitelně spojen s chmelařským dědictvím a my jsme na ně patřičně hrdí a chceme i nadále udržovat a prezentovat tradice s chmelařstvím spojené. V nejbližší době plánujeme spuštění webových stránek nominovaného statku a také zpracování panelové výstavy, která přiblíží záměr nominace široké veřejnosti. Pevně věříme, že naše chmelařské dědictví zaujme mezinárodní plénum hodnotitelů a my v roce 2022 obdržíme kladné hodnocení.

„Žatecký chmel je nejkvalitnější jemně aromatický chmel na světě oceňovaný domácími i zahraničními pivovary. Historie pěstování chmele na našem území je tisíciletá. Od roku 2007 je Žatecký chmel chráněn označením původu Evropské unie. Svaz pěstitelů chmele České republiky, CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec a Chmelařský institut s.r.o. považují spolupráci na nominaci za důležitou. Úsilí o zápis na Seznam světového dědictví podpořilo v roce 2019 také Mezinárodní sdružení pěstitelů chmele (I.H.G.C.), které sdružuje 34 pěstitelských zemí a 20 obchodních společností.“