Oddělovač

Tradice pěstování, zpracování, šlechtění a obchodu s chmelem

Tradice pěstování, zpracování, šlechtění a obchodu s chmelem

Kulturní krajina přináší jedinečné svědectví o dlouhodobé, nikdy nepřerušené tradici pěstování, šlechtění a zpracování chmele, která ovlivnila jeho unikátní charakter, a je vnímána jako nedílná součást identity místních obyvatel, což se projevuje v kulturních aktivitách s chmelem spojených i v renomé, které toto místo má v rámci ČR i v zahraničí.