Oddělovač

Vizuální atribut

Atribut - Vizuální atribut

Žatec a krajina žateckého chmele se vyznačuje pozoruhodnou vizuální kvalitou a atraktivitou. Obraz krajiny s chmelnicemi se v průběhu roku dynamicky mění. Zatímco ještě na konci dubna se vám naskytne pohled na holé drátěné konstrukce chmelnic, o letních prázdninách na témže místě spatříte zelené moře, v němž se pár měsíců v roce utápí i zámek Stekník. Pro město Žatec je pak typický „les komínů“ chmelařských skladů, který se dochoval v nebývale vysoké koncentraci. Střešní krajina je pak rozvlněna vikýři využívanými pro sušení chmele na půdách měšťanských domů.

Dynamická proměna chmelařské krajiny v průběhu roku.

Střešní krajina v Žatci.

Pohled na zámek Stekník v „moři chmelnic“ v období před sklizní chmele.

Pohled na charakteristické panorama Pražského předměstí s chmelařskými budovami a jejich komíny („les komínů“).